Tarnów / Dąbrowa Tarnowska / Szczucin
+48 600 314 781 / +48 696 260 565

Badania psychologiczne kierowców

Badania psychologiczne kierowców

Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu – popularnie zwane psychotestami lub badaniami psychotechnicznymi przeprowadzane są w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Mają za zadanie zapewnić jak największe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Badania psychologiczne kierowców lub kandydatów na kierowców mogą być przeprowadzane przez uprawnionych psychologów jedynie w pracowniach psychologicznych wpisanych do rejestru marszałka województwa.

Jak długo są ważne badania psychologiczne?

Do ukończenia 60 roku życia kierowca zawodowy jest zobowiązany poddawać się badaniom psychologicznym co pięć lat. Po przekroczeniu tego wieku, powinien badać się co 30 miesięcy.

Badania psychologiczne wykonywane na podstawie decyzji starosty np. po przekroczeniu dopuszczalnej liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, po wypadku drogowym, lub kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu są badaniami jednorazowymi.

Badaniom psychologicznym w zakresie psychologii transportu podlegają:

  • kierowcy zawodowi,
  • osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień,
  • ubiegający się o przedłużenie uprawnień, badani w celu oceny czy nadal mogą mieć uprawnienia,
  • kandydaci na instruktora i egzaminatora oraz instruktorzy i egzaminatorzy w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań do wykonywania wyżej wymienionych czynności,
  • osoby posiadające prawo jazdy, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Tarnów, ul. Gen. Józefa Bema 28/1

Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 2A

Szczucin, Dąbrowica 216